Postępowania upadłościowe | PLUTA Polska
Pomagamy firmom.

Upadłość jako druga szansa

W sytuacjach kryzysowych zarząd firmy próbuje różnych sposobów opanowania sytuacji, które jednak nie zawsze kończą się pomyślnie. Postępujący brak spłacania zobowiązań prowadzi przedsiębiorstwo do stanu niewypłacalności. W powyższej sytuacji zamknięcie działalności nie jest długofalowym rozwiązaniem. Rozważenie ogłoszenia upadłości, stanowi drugą szansę na uregulowanie zobowiązań oraz sytuacji prawnej przedsiębiorstwa.

Prowadzenie postępowania upadłościowego przez doświadczonych syndyków masy upadłości zapewnia zarządzanie postępowaniem z korzyścią zarówno dla likwidowanego przedsiębiorstwa, jak i przede wszystkim dla wierzycieli, dążąc do zaspokojenia roszczeń w najwyższym możliwym stopniu.

Kontakt główny

Michal Nowicki

Michał Nowicki
Doradca restrukturyzacyjny

Państwa wymagania

Klient jest niewypłacalny, a Państwo chcą w optymalny sposób wyegzekwować swoje roszczenia? A może regularnie mają Państwo do czynienia, jako wierzyciel z niewypłacalnymi dłużnikami i szukają Państwo doświadczonego zarządcy masy upadłościowej? Czy też mają Państwo zawodowo do czynienia z postępowaniami upadłościowymi jako sędzia lub urzędnik sądowy i chcą Państwo mieć bezpośredni kontakt z zarządcą masy upadłościowej? W przypadku niewypłacalności upadłość oznacza zawsze konieczność szybkiego działania, by bezpośrednio uzyskać ważne informacje i dotrzeć do właściwej osoby kontaktowej.

Jako wierzyciel na naszej stronie internetowej, oprócz spektrum naszych usług znajdą Państwo:

Jako pracownik sądu znajdą tu Państwo przegląd informacji na temat naszych kompetencji, a także:

A może szukają Państwo mienia do kupienia pochodzącego z postępowania upadłościowego? Wybrane grunty i obiekty pochodzące z niemieckich postępowań upadłościowych znajdą Państwo w sekcji Sprzedaże upadłościowe

Państwa korzyść: najlepszy możliwy wynik
  • dzięki syndykom o zasięgu regionalnym, posiadających wiedzę prawniczą i biznesową
  • dzięki zespołom połączonych w sieć ponadregionalną, posiadającym wiele kwalifikacji
  • dzięki zastosowaniu sprawdzonych i certyfikowanych procedur
  • dzięki doświadczeniu z setek pomyślnie zakończonych postępowań

Nasze kompetencje

Kluczową kompetencją firmy PLUTA jest zarządzanie upadłymi przedsiębiorstwami. Od ponad 30 lat postępujemy zgodnie z odpowiednimi przepisami i jurysdykcjami.
Postrzegamy intensywne badanie nieustannie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i prawnych w różnych branżach jako nasz obowiązek, aby osiągnąć możliwie jak najlepszy rezultat dla wszystkich stron postępowania.

Ogłoszenie upadłości

PLUTA oferuje kompleksowe przygotowanie i wdrożenie postępowania upadłościowego obejmujące przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, ocenę skutków ogłoszenia upadłości w szczególności co do majątku upadłego, jego osoby oraz osób bliskich lub podmiotów powiązanych kapitałowo bądź osobowo, a także w zakresie bezskuteczności czynności prawnych zawieranych z udziałem upadłego.

Pre pack – przygotowana upadłość

Na wzór przepisów brytyjskich w krajowych przepisach prawa upadłościowego pojawiła się możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z jednoczesnym wskazaniem nabywcy tego majątku. Umożliwia to między innymi nabycie przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) „w ruchu” bez dotychczasowych obciążeń finansowych.

Nasza jakość

Dla firmy PLUTA w Europie Środkowej i Południowej pracują likwidatorzy z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia postępowań upadłościowych firm. Nasi zarządcy i ich zespoły, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, przyczyniają się w decydujący sposób do znalezienia równowagi pomiędzy roszczeniami wierzycieli, oddłużeniem klientów i umożliwieniem przetrwania ekonomicznego firm.

Nasi likwidatorzy są zakotwiczeni w regionach, szczycą się obszernymi i różnorodnymi kwalifikacjami i doskonałą znajomością języków obcych oraz dysponują ponadregionalnymi kontaktami przydatnymi podczas rozwiązywania procedur. Nieustanne dokształcanie się stanowi dla nas nieodzowny warunek, by w optymalny sposób połączyć ze sobą wymogi teorii i praktyki. Utalentowani młodzi ludzie są starannie przygotowani w firmie PLUTA do pracy zarządców i są szkoleni przez doświadczonych zarządców.

W ten sposób gwarantujemy spełnienie wysokich wymogów w zakresie obsługi i jakości, niezależnie od tego, czy chodzi o osiągalność telefoniczną za pośrednictwem naszych numerów serwisowych, opracowanie procedur uwzględniających wymogi poszczególnych sądów, udostępnienie informacji o niemieckich procedurach dla wierzycieli i sądów przez Internet (systemy informatyczne dla wierzycieli i sądów) czy certyfikację naszych procedur i dokumentacji postępowań. Regularnie poddajemy się audytom, by zagwarantować naszym partnerom biznesowym nienaganną jakość.

Przeprowadzamy firmy przez kryzysy.

Naszymi przesłankami są zachowanie ciągłości działania, zwiększenie masy upadłościowej poprzez kompleksową analizę i wysuwanie roszczeń zgodnie z prawem upadłościowym. Mamy jasny cel, którym jest osiągnięcie najlepszego rezultatu dla wszystkich stron postępowania.

Zespół Administracja Niewypłacalności Polska

Michal Nowicki

Michał Nowicki
Doradca restrukturyzacyjny

Inne obszary działalności PLUTA

Restrukturyzacja

W zakresie działań restrukturyzacyjnych PLUTA Poland oferuje konsultacje dotyczące procesów restrukturyzacyjnych z zakresu prawa spółek, prawa pracy obejmujące analizę due diligance, wsparcie w procesach transakcji M&A oraz kompleksową kontrolę prowadzonych działań. Oferujemy doradztwo restrukturyzacyjne w wymiarze naprawczym i rozwojowym. Planujemy, przygotowujemy i wdrażamy optymalne dla naszych Klientów procesy restrukturyzacyjne. Innymi słowy pomagamy firmom w przezwyciężeniu kryzysu.

Ponadto, korzystamy z zasobów europejskiej sieci kancelarii prawnych stowarzyszonych z PLUTA i BTG Global Advisory.

Wiecęj informacji o restrukturyzacji